Primers moments

Els nostres alumnes de 3r d’ESO ja han començat! Després de dos mesos informant-se i formant-se sobre la construcció i funcionament del baròmetre i l’inclinòmetre, fa una setmana que varen passar a la part pràctica. Per una part, els grups encarregats de l’inclinòmetre s’han dedicat a muntar-los i a cercar fórmules trigonomètriques que necessitaran per tal de realitzar els càlculs. Mentre que aquells dedicats al baròmetre, han hagut de muntar les peces adequadament per al bon funcionament electrònic, així com també programar l’Arduino.

Our 3rd ESO students have already started! After two months learning about the construction and operation of the barometer and the inclinometer, a week ago they made the leap to the practical part. On the one hand, the groups in charge of the inclinometer have been working in its assembly and installation and have also been looking for the trigonometrical formula they will need to perform the calculations. On the other hand, the other ones in charge of the barometer have had to assemble its different parts for its proper electronical operation, as well as programming the Arduino.

¡Nuestros alumnos de 3º de la ESO ya han empezado! Después de dos meses informándose y formándose acerca de la construcción y funcionamiento del barómetro y el inclinómetro, hace una semana que dieron el salto a la parte práctica. Por un lado, los grupos encargados del inclinómetro se han dedicado a montarlos y buscar las fórmulas trigonométricas que necesitarán para realizar los cálculos. Mientras tanto, aquellos dedicados al barómetro, han tenido que montar las piezas adecuadamente para el buen funcionamiento electrónico, así como programar el Arduino.Comentarios